Kadra pedagogiczna przedszkola w Świerkówcu

 mgr Ewelina Wielgus,
nauczyciel kontraktowy, wychowawca grupy „ Pszczółki”
WYKSZTAŁCENIE: Ukończone studia  wyższe na poziomie licencjackim o specjalności  Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną na Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium oraz studia magisterskie, specjalność:  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na  Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zainteresowania: muzyka, podróże, rękodzieło , folklor


       mgr Anna Czaplicka
        Wykształcenie:
        Studia magisterskie:
        - Biologia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
        Studia podyplomowe:
        - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
        - Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Gdańska
        Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku,
        - Kurs pedagogiczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
        Zainteresowania: języki obce, kultura Niemiec, film.


Mgr Justyna Barańska
WYKSZTAŁCENIE: Ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim o specjalności: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne oraz studia magisterskie: Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ZAINTERESOWANIA: muzyka.