Kadra pedagogiczna przedszkola na ul. Roosevelta 37a


Dagmara Matkowska – nauczyciel kontraktowy (w trakcie awansu na nauczyciela mianowanego)

Wykształcenie:
mgr pedagogiki  wczesnoszkolnej
licencjat o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:
ü  Warsztaty „ABC nauczyciela przedszkola czyli metodyka w pigułce”
 
Zainteresowania:
literatura, psychologia, myślenie dywergencyjne u dzieci

Karina Cabańska  –  nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

mgr pedagogiki  - specjalność: edukacja przedszkolna i terapia pedagogiczna,  Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

Kurs na kierownika wycieczek szkolnych,

Warsztaty metodyczne:

„Rurowy dżem – podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji.  

Zainteresowania:  

w kierunku plastycznym, film, literatura.  

 


mgr Anna Gorzelańczyk

Wykształcenie:

Studia licencjackie – Bankowość i Rynek Finansowy                                       

Studia magisterskie – Inżynieria Finansowa

Studia podyplomowe:

-  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna           

- Przygotowanie pedagogiczne

Szkolenia:

„Animator zabaw dla dzieci”

„Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss”

Warsztaty:

„Harce i zabawy na łące”

„Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka”

Zainteresowania:

- plastyka, sport, motoryzacja

 

 

 


Aneta Dybała –  nauczyciel mianowany  

Wykształcenie:

mgr geografii  - specjalność: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Dodatkowe kwalifikacje:

Studia podyplomowe w zakresie przyrody, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.  

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

Kurs na kierownika wycieczek szkolnych,

Szkolenie:

„Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej –IPET, PDW oraz KIPU”,

Szkolenie: „Ewaluacja podejmowanych działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,

Szkolenie: „Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu”,

Szkolenie: „Sztuka uczenia dziecka, jako strategia oparta na wzorach aktywności mózgu”,

Warsztaty metodyczne:

„Rurowy dżem – podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji,

Warsztaty metodyczne:

„Wspomaganie rozwoju procesów poznawczych u dzieci, a gotowość szkolna”.

Zainteresowania:  

sport, piesze wędrówki po Tatrach.